Tag Archives: อีกวางซูจ้องไม่วางตาเมื่อเห็นจีฮโยแต่งชุดมีซีทรู!!

อีกวางซูจ้องไม่วางตาเมื่อเห็นจีฮโยแต่งชุดมีซีทรู!!

อีกวางซูจ้องไม่วางตาเมื่อเห็นจีฮโยแต่งชุดมีซีทรู!!

ล่าสุดในรายการ Running Man อีกวางซูไม่สามารถละสายตาของเขาไปได้เมื่อเห็นจีฮโยสวมชุดที่มีซีทรูประดับบางส่วน วันที่... 
Posted in ข่าวบันเทิงเกาหลี | Tagged , , , | Leave a comment