Category Archives: ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย อันแจฮยอน) เขาได้เข้าไปเป็นหัวหน้าหมอแผนกมะเร็ง และพยายามทำวิจัยหาทางกลายเป็นนุษย์

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 20 HD ตอนจบ

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 20 HD ตอนจบ

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 19 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 19 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 18 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 18 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 17 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 17 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 16 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 16 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 15 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 15 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 14 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 14 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 13 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 13 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 12 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 12 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 11 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 11 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 10 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 10 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 9 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 9 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 8 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 8 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 7 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 7 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 6 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 6 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 5 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 5 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 4 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 4 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 3 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 3 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 2 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 2 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 1 HD

ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย ตอนที่ 1 HD

เรื่องย่อ Blood ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแวมไพร์ชื่อว่า พัคจีซัง(รับบทโดย... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment
เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Blood

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Blood

ชื่อเรื่อง : 블러드 / Blood ชื่อเรื่องอื่นๆ : 吸血鬼医生 ประเภอ : การแพทย์ , แฟนตาซี , โรแมนติก จำนวนตอน... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Blood ซับไทย | Tagged | Leave a comment