Category Archives: ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย

Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล แม้ภายนอกดูเย็นชา แต่ภายในกลับเป็นคนอ่อนไหวและจิตใจดี Hyun Wook จมอยู่กับความทุกข์ ที่อดีตคนรักตายจากอุบัติเหตุ Se Na (Krystal Jang) น้องสาวของอดีตคนรัก ย้ายมาโซลเพราะอยากมีอาชีพแต่งเพลง ทั้งคู่ได้โคจรมาพบกัน ใกล้ชิดกันและเกิดเป็นความรัก บทเพลงจะสามารถเยียวยาแผลใจให้กับ Hyun Wook ได้หรือไม่

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 16 ตอนจบ

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 16 ตอนจบ

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 15

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 15

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 14

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 14

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 13

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 13

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 12

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 12

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 11

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 11

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 10

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 10

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 9

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 9

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 8

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 8

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 7

ดูซีรีส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 7

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 6

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 6

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 5

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 5

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 4

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 4

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 3 HD

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 3 HD

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
เรื่องย่อซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย

เรื่องย่อซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย

เรื่องย่อ My Lovely Girl Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย, เรื่องย่อซีรีย์ | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 2 HD

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 2 HD

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 1

ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย ตอนที่ 1

เรื่องย่อ Hyun Wook (เรน) ประธานบริษัทเอเจนซี่ เป็นนักแต่งเพลง มีความสามารถในการค้นหาและฝึกไอดอล... 
Posted in ดูซีรี่ส์เกาหลี My Lovely Girl ซับไทย | Tagged | Leave a comment