Category Archives: Queen Insoo (พากษ์ไทย)

เป็นเรื่องราวชีวิตของราชินีโซฮเย (Sohye) ซึ่งเป็นแม่ของซองจง (Seongjong) ผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่เก้าของราชวงศ์โชซอน สำหรับ ซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo นี้

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 60 (พากษ์ไทย) ตอนจบ

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 60 (พากษ์ไทย) ตอนจบ

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 59 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 59 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 58 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 58 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 57 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 57 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 56 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 56 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 55 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 55 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 54 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 54 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 53 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 53 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 52 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 52 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 51 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 51 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 50 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 50 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 49 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 49 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 48 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 48 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 47 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 47 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 46 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 46 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 45 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 45 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 44 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 44 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 43 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 43 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 42 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 42 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 41 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 41 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 40 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 40 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 39 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 39 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 38 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 38 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 37 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 37 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 36 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 36 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 35 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 35 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 34 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 34 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 33 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 33 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 32 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 32 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 31 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo ตอนที่ 31 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insu ตอนที่ 30 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insu ตอนที่ 30 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insu ตอนที่ 29 (พากษ์ไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Insu ตอนที่ 29 (พากษ์ไทย)

เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ ทั้งยังได้ อึนจอง แห่งวง T-ARA ที่เคยฝากผลงานซีรี่ย์มาแล้ว... 
Posted in Queen Insoo (พากษ์ไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 Page 1 of 2  1  2 »