Category Archives: ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old

เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก หลังจากเป็นแต่งงานตอนอายุ 19 และเป็นแม่บ้านมาเกือบ 20 ปี เธอมีลูกชายอายุ 20 ปีหนึ่งคนคือ คิมมินซู(คิมมินแจ) และแฟนสาว โอฮเยมี(ซนนาอึน) โดยที่ทั้งสามี คิมอูชอล(ชเววอนยอง) และรักแรกของเธอ ชาฮยอนซอก(อีซังยุน) ต่างก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 16 ตอนจบ

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 16 ตอนจบ

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 15

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 15

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 14

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 14

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 13

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 13

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 12

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 12

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 11

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 11

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 10

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 10

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 9

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 9

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 8

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 8

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 7

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 7

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 6

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 6

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 5

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 5

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 4

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 4

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 3

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 3

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 2

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 2

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู) ที่ตัดสินใจกลับไปเรียนและใช้ชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 1

ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทย ตอนที่ 1

  เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old เรื่องราวของแม่บ้านวัย 38 ปี ฮาโนรา(ชเวจีอู)... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , , | Leave a comment
เรื่องย่อซีรีส์  Second Time Twenty Years Old / 두번째 스무살

เรื่องย่อซีรีส์ Second Time Twenty Years Old / 두번째 스무살

  ชื่อเรื่อง : 두번째 스무살 / Second Time Twenty Years Old ชื่อเรื่องอื่นๆ: My Second 20s / Twenty Again / 第二個二十歲/: 우리들의... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Second Time Twenty Years Old | Tagged , , , | Leave a comment