Category Archives: ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) เรื่องย่อ Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี อำนาจและคนจน นอกจากนี้ยังได้เผชิญกับเรื่องราวความลำบากจากผู้มีอำนาจชั้นสูง และได้เรียนรู้การทำงานกันเป็นทีม ารปรับตัว และการถกเถียงกันด้วยความแตกต่างทางนิสัยและที่มาของแต่ละคน นำแสดงโดย ชเวจินฮยอก เบคจินฮี

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 21 ตอนจบ

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 21 ตอนจบ

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 20

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 20

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 19

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 19

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 18

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 18

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 17

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 17

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 16

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 16

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 15

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 15

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 14

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 14

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 13

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 13

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 12

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 12

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 11

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 11

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 10

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 10

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 9

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 9

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 8

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 8

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 7

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 7

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 6

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 6

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 5

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 5

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 4

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 4

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 3

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 3

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 2

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 2

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 1

ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) ตอนที่ 1

เรื่องย่อ  Pride and Prejudice Pride and Prejudice ซับไทย ละครเกี่ยวกับกฎหมาย ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
เรื่องย่อซีรีส์ Pride and Prejudice

เรื่องย่อซีรีส์ Pride and Prejudice

  ชื่อเรื่อง : 오만과 편견 / Pride and Prejudice ชื่ออื่นๆ : 傲慢与偏见 /무법천지 / Lawless World ประเภท : กฎหมาย , โรแมนติก จำนวนตอน:... 
Posted in ดูซีรีส์เกาหลี Pride and Prejudice (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment