Category Archives: You’re All Surrounded

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู ( Lee Seung Ki ) ทำงานที่สถานีตำรวจในกังนัม ในขณะเดียวกัน ซอแพนซุก ( Cha Seung Won ) เป็นผู้นำทีมของหน่วยอาชญากรรมรุนแรง ยอโซซัน ( Go Ah Ra ) เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวเจ้าหน้าที่ใหม่ที่สถานีตำรวจกังนัม

You’re All Surrounded ตอนที่ 20 ตอนจบ

You’re All Surrounded ตอนที่ 20 ตอนจบ

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 19

You’re All Surrounded ตอนที่ 19

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 18 

You’re All Surrounded ตอนที่ 18 

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 17  

You’re All Surrounded ตอนที่ 17  

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 16

You’re All Surrounded ตอนที่ 16

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 15

You’re All Surrounded ตอนที่ 15

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 14

You’re All Surrounded ตอนที่ 14

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 13

You’re All Surrounded ตอนที่ 13

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 12

You’re All Surrounded ตอนที่ 12

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 11

You’re All Surrounded ตอนที่ 11

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 10

You’re All Surrounded ตอนที่ 10

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 9

You’re All Surrounded ตอนที่ 9

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 8

You’re All Surrounded ตอนที่ 8

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 7

You’re All Surrounded ตอนที่ 7

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 6

You’re All Surrounded ตอนที่ 6

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 5

You’re All Surrounded ตอนที่ 5

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 4

You’re All Surrounded ตอนที่ 4

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 3

You’re All Surrounded ตอนที่ 3

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 2

You’re All Surrounded ตอนที่ 2

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment
You’re All Surrounded ตอนที่ 1

You’re All Surrounded ตอนที่ 1

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบมือใหม่ วัยละอ่อน อึนแดกู... 
Posted in You’re All Surrounded | Tagged | Leave a comment