Category Archives: It’s ok,That’s love (ซับไทย)

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่ ในยุคที่ทุกคนต่างมีปัญหาจนเป็นโรควิตกกังวล
ชังแจยอล (รับบทโดย โจอินซอง) นักเขียนและนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง ซึ่งทรมานจากภาวะทางจิตถูกครอบงำ
เมื่อเขาได้พบกับ จีแฮซู (รับบทโดย กงฮโยจิน) ซึ่งมาทำงานแผนกจิตเวชที่คลีนิกนี้ ซึ่งเป็นที่ที่เขารับการรักษา ทั้งคู่จะช่วยเหลือเยียวยาจากอาการดังกล่าวได้อย่างไร

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 16 ตอนจบ

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 16 ตอนจบ

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 15

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 15

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 14

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 14

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 13

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 13

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 12

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 12

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 11

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 11

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 10

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 10

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 9

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 9

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 8

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 8

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 7

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 7

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 6

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 6

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 5

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 5

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 4

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 4

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 3

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 3

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 2

ดูซีรี่ส์เกาหลี It’s ok,That’s love (ซับไทย) ตอนที่ 2

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี It's ok,That's love (ซับไทย) ตอนที่ 1

ดูซีรี่ส์เกาหลี It's ok,That's love (ซับไทย) ตอนที่ 1

เรื่องราวเกิดในคลีนิคสำหรับผู้ป่วยทางจิต ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของคนรุ่นใหม่... 
Posted in It's ok,That's love (ซับไทย) | Tagged | Leave a comment