Category Archives: Empress Ki ซับไทย

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย Ha Ji Won) จากหญิงสาวสามัญชน นาม กีซึงนยัง ที่ต้องเผชิญเรื่องราวต่างมากมายจนได้ขึ้นเป็น จักรพรรดินี ฐานะมเหสีของพระราชา ฮุ่ยจง กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หยวน และเรื่องราวความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน ติดตามที่โคตรฮิต

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 51 ตอนจบ

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 51 ตอนจบ

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 50 

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 50 

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 49

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 49

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 48

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 48

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 47

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 47

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 46

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 46

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 45

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 45

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 44

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 44

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 43

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 43

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 42

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 42

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 41

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 41

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 40

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 40

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 39

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 39

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 38

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 38

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 37

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 37

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 36

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 36

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 35

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 35

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 34

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 34

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 33

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 33

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 32

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 32

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 31

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 31

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 30

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 30

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 29

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 29

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 28

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 28

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 27

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 27

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 26

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 26

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 25

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 25

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 24

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 24

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 23

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 23

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 22

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 22

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 21

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 21

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Tagged , , , | Leave a comment
Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 20

Empress Ki ซับไทย ตอนที่ 20

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและสงครามของจักรพรรดินี (รับบทโดย... 
Posted in Empress Ki ซับไทย | Leave a comment
 Page 1 of 2  1  2 »