Category Archives: Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย)

Jung Yi, The Goddess of Fire เป็นอัตประวัติของชีวิตและความรักของ Jung Yi รับบทโดย Moon Geun Young นักปั้นเซรามิกคนแรกในยุคโชซอน Jung Yi เป็นหญิงสาวที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักปั้นเซรามิกชั้นนำในยุคโชซอน นางมีพรสวรรค์และทักษะในการปั้นเครื่องดินเผา จึงพัฒนาความฝันของนางจนสั่งสมความเชี่ยวชาญไว้มากมาย และนางพยายามที่จะอยู่ในฐานะนักปั้นเครื่องดินเผาที่เก่งที่สุด เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตาม

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 11 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 10 (ซับไทย)

  จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 9 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 8 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 7 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 6 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 5 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 4 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 3 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 2 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire ตอนที่ 1 (ซับไทย)

จองยี ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของยูจอง หรือ จองยี(มุนกึนยอง) ซึ่งเป็นช่างปั้นคนแรกในรัชสมัยโชซอน... 
Posted in Jung Yi, The Goddess of Fire (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment