Category Archives: The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท อี ฮวอน ได้ปลอมตัวเป็นสามัญชนเพื่อออกไปนอกวังกับองครักษ์ แต่เกิดไปติดฝน จึงเข้าไปหลบที่กระท่อมแห่งหนึ่ง จึงได้พบกับหญิงสาวงามคนนึง แต่เธอคารวะพระองค์ 4 ครั้ง นั่นก็หมายความว่า เธอรู้ว่าเขาเป็นพระราชานั่นเอง ก็เพราะเธอเป็นคนทรง (ชนชั้นที่ต่ำต้อยที่สุดในยุคนั้น) ไม่เพียงหญิงสาวคนนี้รูปงามเท่านั้น

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนพิเศษ (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนพิเศษ (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 20 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 20 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 19 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 19 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 18 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 18 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 17 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 17 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 16 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 16 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 15 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 14 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 13 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 12 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 3 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 2 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Moon That Embraces the Sun ตอนที่ 1 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวโรแมนติกย้อนยุคซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโชซอน เรื่องราวความรักเกิดขึ้นเมื่อองค์รัชทายาท... 
Posted in The Moon That Embraces the Sun (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment