Category Archives: The Bridal Mask (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล” เขาจะสวมหน้ากากทุกครั้งที่ต่อสู้กับเหล่าทหารชาวซามูไร ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงไว้ภายใต้หน้ากาก “Gaksital” หน้ากากโบราณอันน่าสพรั่นพรึง อีคังโตะ เป็นหนึ่งในบรรดาชายหนุ่มผู้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านระบอบจักรวรรดินิยมของ ญี่ปุ่นในช่วงที่เกาหลีเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น ในปี 1930 เขามีฝีมือเป็นเลิศด้านศิลปะการต่อสู้ และได้เข้าต่อกรกับทหารผู้รุกรานอย่างหาญกล้า Lee Kang To รับบทโดย Joo Won เคยฝากผลงานมาแล้วในเรื่อง Baker King, Kim Tak Goo ตอนนี้มาเป็นพระเอกเต็มตัว

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 28 จบ (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 28 จบ (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 27 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 27 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 26 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 26 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 25 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 25 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 24 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 24 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 23 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 23 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 22 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 22 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 21 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 21 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 20 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 20 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 19 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 19 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 18 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 18 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 17 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 17 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 16 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 16 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 15 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 14 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 13 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 12 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 11 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 10 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 9 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 8 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 7 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 6 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 5 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 4 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 3 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 2 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Bridal Mask ตอนที่ 1 (ซับไทย)

Bridal Mask หรือ Gaksital เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษชาวเกาหลี ผู้ถูกขนานนามว่า “กั๊กสิตัล”... 
Posted in The Bridal Mask (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment