Category Archives: Vampire Prosecutor (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์ โดยที่เทยอนได้ปฏิเสธชีวิตการเป็นแวมไพร์และเขาก็ได้ดำรงอยู่รอดโดยการดื่มเลือดจากศพ และพยายามที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเที่ยงธรรมในฐานะอัยการ และเทยอนก็ยังได้ใช้ความสามารถที่ได้รับจากการเป็นแวมไพร์เพื่อนำผู้ที่มีอำนาจที่กระทำผิดมาดำเนินคดี มีคดีลึกลับได้เกิดขึ้นและหลักฐานได้ชี้ให้เห็นว่าแวมไพร์เป็นต้นเหตุ ตอนนี้เทยอนได้ทราบว่าเขาไม่ได้เป็นแวมไพร์แต่เพียงผู้เดียว เขายังพยายามสืบสวนว่าทำไมเขาถึงได้กลายเป็นแวมไพร์และสืบหาความจริงเบื้องหลังว่าพวกนั้นมีจุดมุ่งหมายอะไร

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 12 จบ (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 12 จบ (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 3 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 2 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Vampire Prosecutor ตอนที่ 1 (ซับไทย)

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัยการ มินเทยอน (ยูนจงฮูน) ที่ถูกแวมไพร์บางตนกัดจึงทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์... 
Posted in Vampire Prosecutor (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment