Category Archives: Golden Time (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต ซึ่งปกติแพทย์ในห้องฉุนเฉินจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า “นาทีทอง” (Golden Time) นายแพทย์ลีมินวูได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ได้ทำงานให้ห้องฉุนเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แพทย์หญิงคังแจ เป็นแพทย์ฝึกหัดปีที่หนึ่ง ซึ่งได้ทราบมาว่าเธอคือทายาทของผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนั้น ทั้งสองสามารถจะเรียนรู้วิชาการแพทย์จากนายแพทย์ชื่อดังที่ชื่อชอยฮยุค ที่ถือว่าคนไข้สำคัญที่สุดได้หรือไม่

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 23 จบ (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 23 จบ (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 22 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 22 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 21 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 21 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 20 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 20 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 19 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 19 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 18 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 18 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 17 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 17 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 16 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 16 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 15 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 14 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 13 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 12 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 3 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 2 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Golden Time ตอนที่ 1 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงทีมแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตของคนในห้องฉุกเฉินที่อยุ่ในขั้นวิกฤต... 
Posted in Golden Time (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment