Category Archives: Flower Boy Next Door (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ) ที่ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้าน เพราะความเจ็บปวดในอดีตที่ยังฝังอยู่ในใจเธอ เปรียบเหมือนกับ ราพันเซล(ราพันเซล-หญิงสาวในนิทานที่ถูกแม่มดขังไว้บนหอคอยที่ไม่มีประตูและบันไดรอคอยเจ้าชายพาออกไปจากหอคอย) เธอคอยสอดส่องหนุ่มๆข้างบ้าน จนถูกหนุ่มข้างบ้านจับได้ มาติดตามกันว่าหนุ่มข้างบ้านคนไหนที่สามารถพาเธอออกมาสู่ภายนอกอีกครั้ง

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนพิเศษ ตอนที่ 2(ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนพิเศษ ตอนที่ 2(ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนพิเศษ ตอนที่ 1(ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนพิเศษ ตอนที่ 1(ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 16 ตอนจบ (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 16 ตอนจบ (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 15 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 14 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 13 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 12 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 3 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 2 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower Boy Next Door ตอนที่ 1 (ซับไทย)

เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูน เรื่องราวของหญิงสาว Go Dok Mi (รับบทโดย ปาร์คชินเฮ)... 
Posted in Flower Boy Next Door (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment