Category Archives: The 3rd Hospital (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน ซึ่งจะมีการเผชิญหน้าสุดตรึงเครียดระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก ซึ่งใช้วิธีการรักษาคนไข้ด้วยแพทย์แผนตะวันออกร่วมกับแพทย์สมัยใหม่ Kim Doo Hyun รับบทเป็น Kim Seung Woo คุณหมอที่มีจิตรใจที่เย็นชาที่เชื่อในการรักษาแบบสมัยใหม่ ส่วน Oh Ji Ho รับบทเป็น Kim Seung Hyun คุณหมอที่มีจิตใจดีที่ฝึกฝนมาทางด้านการรักษาแบบตะวันออก Kim Min Jung รับบทเป็น Jung Hye In หมอด้านประสาทประจำโรงพยาบาล Sooyoung รับบทเป็น Lee Eui Jin หญิงสาวผู้รักการเล่นวีโอล่าเป็นชีวิตจิตใจ เรื่องราวความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นระหว่างการแพทย์ตะวันออกและตะวันตกจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 20 (ซับไทย) จบ

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 20 (ซับไทย) จบ

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 19 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 19 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 18 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 18 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 17 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 17 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 16 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 16 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 15 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 14 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 13 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 12 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 3 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 2 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The 3rd Hospital ตอนที่ 1 (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน... 
Posted in The 3rd Hospital (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment