The 3rd Hospital (ซับไทย)

เรื่องราวเกี่ยวกับทีมศัลยแพทย์ ในสาขาเกี่ยวกับโรคประสาทจาก โรงพยาบาลแทอัน ซึ่งจะมีการเผชิญหน้าสุดตรึงเครียดระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก ซึ่งใช้วิธีการรักษาคนไข้ด้วยแพทย์แผนตะวันออกร่วมกับแพทย์สมัยใหม่ Kim Doo Hyun รับบทเป็น Kim Seung Woo คุณหมอที่มีจิตรใจที่เย็นชาที่เชื่อในการรักษาแบบสมัยใหม่ ส่วน Oh Ji Ho รับบทเป็น Kim Seung Hyun คุณหมอที่มีจิตใจดีที่ฝึกฝนมาทางด้านการรักษาแบบตะวันออก Kim Min Jung รับบทเป็น Jung Hye In หมอด้านประสาทประจำโรงพยาบาล Sooyoung รับบทเป็น Lee Eui Jin หญิงสาวผู้รักการเล่นวีโอล่าเป็นชีวิตจิตใจ เรื่องราวความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นระหว่างการแพทย์ตะวันออกและตะวันตกจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้