Category Archives: Midas (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย แต่เพราะเขาอัจฉะริยะเขานำเงินเป็นเงินทุนเริ่มแรกการลงทุนซื้อหุ้น และได้รายได้จาการลงทุน ทำให้เขาสามารถเรียนจนจบและใช้ชีวิตโดยลำพังไม่มีญาติพี่น้อง และหลังเรียนจบเขาชนะการแข่งขันด้านการลงทุนหลายครั้ง เขาทำงานเป็นผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์ 3 ปี

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 16 (ซับไทย) ตอนจบ

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 16 (ซับไทย) ตอนจบ

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 15 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 14 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 13 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 12 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 3 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 2 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Midas ตอนที่ 1 (ซับไทย)

เรื่องราวของแวดวงธุรกิจ เมื่อ คิมโดฮยอน ชายหนุ่มผู้เติบโตมาด้วยเงิน 5 ล้านวอนที่แม่เค้าเหลือไว้ก่อนตาย... 
Posted in Midas (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment