Category Archives: The Greatest Love (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา เขาต้องร่วมรายการ Couple making รายการจับคู่ดารา มาแต่งงานหลอกๆ (คล้ายๆกับรายการ we got married นั่นเอง)ซึ่งเขาต้อง จับคู่กับ กูเอจอง อดีต นักร้องดัง วง Treasure Girl เมื่อ 10 ปีที่แล้ว หลังจากชีวิต การเป็นนักร้องของเธออยู่ในช่วงขาลง เธอต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆนานา มากมาย

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 16 (ซับไทย) ตอนจบ

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 16 (ซับไทย) ตอนจบ

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 15 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 15 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 14 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 14 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 13 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 13 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 12 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 12 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 11 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 11 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 10 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 10 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 9 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 9 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 8 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 8 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 7 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 7 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 6 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 6 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 5 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 5 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 4 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 4 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 3 (ซับไทย)

ดูซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 3 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 2 (ซับไทย)

ซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 2 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 1 (ซับไทย)

ซีรีย์เกาหลี The Greatest Love ตอน 1 (ซับไทย)

ต๊กโกจิน ดาราหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ เค้าต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆ และมีชีวิตกับหัวใจเทียมของเขา... 
Posted in The Greatest Love (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment