Category Archives: The Princess’s Man (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน พัคชีฮู ได้รับบทเป็น คิมซึงยู ทายาทของคิมจงซอ นายพลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในสมัยพระเจ้าเซจง แห่งราชวงศ์โจซอน และไปตกหลุมรักกับเจ้าหญิงเซรยอง (รับบทโดย มุนแชวอน) ที่ถูกกำหนดให้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ ซึ่งก็กลายเป็นรักต้องห้ามระหว่างคนทั้งคู่

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 24 (ซับไทย) ตอนจบ

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 24 (ซับไทย) ตอนจบ

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 23 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 23 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 22 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 22 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 21 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 21 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 20 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 20 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 19 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 19 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 18 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 18 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 17 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 17 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 16 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 16 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 15 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 15 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 14 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 14 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 13 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 13 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 12 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 12 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 11 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 11 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 10 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 10 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 9 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 9 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 8 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 8 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 7 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 7 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 6 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 6 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 5 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 5 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 4 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 4 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 3 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 3 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 2 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 2 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment
ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 1 (ซับไทย)

ดูซีรีส์เกาหลี The Princess’ Man ตอน 1 (ซับไทย)

‘The Princess’s Man’ เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่น ‘โรมิโอกับจูเลียต’ ในสมัยราชวงศ์โจซอน... 
Posted in The Princess’s Man (ซับไทย) | Tagged , , , | Leave a comment