Category Archives: The Great Seer (ซับไทย)

ซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer เป็นเรื่องราวของ โหรามหาเวทย์ นามว่า จีซาง รับบทโดยจีซอง หมอดูผู้มีพรพลังพิเศษหยั่งรู้อดีตและอนาคตของผู้คนได้ ซีรี่ย์เรื่อง The Great Seer ดำเนินเรื่องในช่วงยุคปลายสมัยโครยอ เขาเป็นโหรหลวงผู้ทรงอิทธิพล และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครยอล่มสลาย นายพลลีซองกเย (จีจินฮี) ได้ร่วมมือกับชเวยอง (จากเรื่อง Faith / The Great Doctor) ยึดอำนาจจากขุนนางฝ่ายมองโกลสำเร็จ

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 35 (ซับไทย) ตอนจบ

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 35 (ซับไทย) ตอนจบ

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 34 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 34 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 33 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 33 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 32 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 32 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 31 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 31 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 30 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 30 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 29 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 29 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 28 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 28 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 27 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 27 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 26 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 26 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 25 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 25 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 24 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 24 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 23 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 23 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 22 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 22 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 21 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 21 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 20 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 20 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 19 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 19 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 18 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 18 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 17 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 17 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 16 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 16 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 15 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 14 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 13 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 12 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 11 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 10 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 9 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 8 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 7 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 6 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 5 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี The Great Seer ตอนที่ 4 (ซับไทย)

เป็นเรื่องราวของ จีซัง Ji Sung (รับบทโดย จีซอง Ji Sung) โหรหลวง เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์... 
Posted in The Great Seer (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 Page 1 of 2  1  2 »