Category Archives: Can We Get Married (ซับไทย)

Deul Ja รับบทโดย Lee Mi Sook เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ และเธอก็คิดว่าลูกสาเธอควรจะแต่งงานกับผู่ชายที่มีฐานะมั่นคง จนกระทั่งลูกสาวคนโตของเธอได้แต่งงานกับคุณหมอ สมใจ Deul Ja และเธอก็ยังเหลือลูกสาวคนเล็กของเธอ Hye Yoon รับบทโดย Jung So Min และเธอก็พยายามหาผู้ชายที่เพรียบพร้อมให้กับลูกสาวคนเล็กของเธอเช่นเดียวกัน แต่เธอมารู้ภายหลังว่าลูก…

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 20 (ซับไทย) ตอนจบ

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 20 (ซับไทย) ตอนจบ

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 19 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 19 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 18 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 18 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 17 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 17 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 16 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 16 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 15 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 14 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 13 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 12 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 11 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 10 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 9 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 8 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 7 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 6 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 5 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ย์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 4 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 3 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 2 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Can We Get Married ตอนที่ 1 (ซับไทย)

Deul Ja เธอมีลุกสาวสองคนที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เธอจึงวางแผ่นชีวิตให้ลูกสาวของเธอ... 
Posted in Can We Get Married (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment