Category Archives: Haeundae Lovers (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง อัยการลีได้ทำการแฝงตัวเข้าไปในแก๊งนักเลงในเมืองฮอนเด ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปูซาน แต่เขาได้ประสบอุบัติเหตุและได้สูญเสียความทรงจำ แต่ซึ่งขณะนั้นเขาได้ปลอมตัวเข้าไปกลุ่มนักเลงจึงทำให้เขาคิดว่าบทบาทนักเลง ที่เขาปลอมตัวอยู่เป็นตัวจริงของเขา และเขาได้ตกหลุ่มรักโซรา ลูกสาวหัวหน้าแก๊งนักเลง เรื่องราวชีวิตของอัยการหนุ่มจะยุ่งเหยิงเพียงไร

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 16 ตอนจบ (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 16 ตอนจบ (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 15 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 15 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 14 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 14 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 13 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 13 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 12 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 12 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 11 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 11 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 10 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 10 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 9 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 9 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 8 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 8 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 7 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 7 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 6 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 6 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 5 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 5 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 4 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 4 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 3 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 3 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 2 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 2 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 1 (ซับไทย)

ดูซีรี่ส์เกาหลี Haeundae Lovers ตอนที่ 1 (ซับไทย)

Haeundae Lovers เป็นเรื่องราวของ อัยการหนุ่ม สีแทซอง ที่กำลังสืบสวนคดีหนึ่งอยู่ และเพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง... 
Posted in Haeundae Lovers (ซับไทย) | Leave a comment